Gạt mưa mềm vts a6
Mã hàng: C 450
Giá : 48.000 VND

Gạt mưa mềm vts a6, vts a8
Loại gạt mưa: Silicon mềm
Thương hiệu: VTS - MADE IN VIETNAM
Lưỡi gạt: Silicon cap cấp hiệu ứng nano
Size: 14,16,18,20,22,24,26,28
Sử dụng: Cho mọi xe
Chủng loại: Chất lượng cao
Bảo hành chính hãng

Gạt mưa vts
Mã hàng: C 449
Giá : 48.000 VND

Gạt mưa vts, gạt mưa ô tô vts
Loại gạt mưa: Silicon mềm
Lưỡi gạt: Silicon cap cấp hiệu ứng nano
Thương hiệu: VTS - MADE IN VIETNAM
Size: 14,16,18,20,22,24,26,28
Sử dụng: Cho mọi xe
Chủng loại: Chất lượng cao
Bảo hành chính hãng