Bóng đèn Halogen
Mã hàng: C 360
Giá : 24,000 đ

Bóng đèn Halogen. Bóng xịn theo xe
Sử dụng: Đèn Fa-Cos (Cắt Fa-cos)
Tiêu chuẩn bóng: 12V - 55w
Osram: Đức
Chân cắm: H1,H3,H4,H7,H8,H9,H10,H11,H13,H14
9005,9006,9007,9012,H16
Đóng gói: 10 bóng/ vỉ  (100 bóng/1 hộp)
Tối thiểu mua sỉ: 1 vỉ = 10 bóng/1 chân

Đèn led trang trí xe
Mã hàng: C 359
Giá : 98,000 đ

Đèn led trang trí xe

Bóng Halogen theo xe
Mã hàng: C 357
Giá : 24,000 đ

Sử dụng: Đèn Fa-Cos   Bóng zin theo xe
Tiêu chuẩn bóng: 12V - 55w
Osram: Đức
Chân cắm: H1,H3,H4,H7,H8,H9,H10,H11,H13,H14
9005,9006,9007,9012,H16
Đóng gói: 10 bóng/ vỉ  (100 bóng/1 hộp)
Tối thiểu mua sỉ: 1 vỉ = 10 bóng/1 chân

Bóng đèn ô tô Halogen
Mã hàng: C 356
Giá : 24,000 đ

Bóng đèn ô tô Halogen. Bóng zin theo xe
Sử dụng: Đèn Fa-Cos
Tiêu chuẩn bóng: 12V - 55W
Osram: Đức
Chân cắm: H1,H3,H4,H7,H8,H9,H10,H11,H13,H14
9005,9006,9007,9012,H16
Đóng gói: 10 bóng/ vỉ  (100 bóng/1 hộp)
Tối thiểu mua sỉ: 1 vỉ = 10 bóng/1 chân

Đèn trần ô tô led
Mã hàng: C152
Giá : 128,000 đ

Đèn trần ô tô led

Đèn Led Chamelion
Mã hàng: C 151
Giá : 690,000 đ

Đèn pha led chamelion

Đèn Led Pha Cos C6
Mã hàng: C 146
Giá : 180,000 đ

Đèn Pha Cos C6 H4

Bi Xenon đèn gầm
Mã hàng: C 145
Giá : 690,000 đ

Bi Xenon đèn gầm

Đèn Led trợ sáng ô tô
Mã hàng: C 144
Giá : 0 đ

Đèn LED trợ sáng sương mù

Đèn Led bar 1 hàng
Mã hàng: C 143
Giá : 0 đ

Đèn Led bar 1 hàng

Đèn Led bar trợ sáng
Mã hàng: C 142
Giá : 0 đ

Đèn Led bar trợ sáng