Dây câu bình xịn 2000amp Dây câu bình xịn 2000amp Dây câu bình xịn booster cable
Chịu tải 2000amp
Chiều dài 4 mét
C 170 Phụ kiện ô tô, Phụ kiện xe hơi 189.000 VND Số lượng sỉ: 1 Cái
Dây câu bình xịn 2000amp
  • Dây câu bình xịn 2000amp

  • Đã bán: 2349 ↑
  • Mã hàng: C 170
  • Gía buôn: 189.000 VND

  • Dây câu bình xịn booster cable
    Chịu tải 2000amp
    Chiều dài 4 mét

Chiết khấu 10-30%
 
Số lượng sỉ
Dây câu bình xịn booster cable
Chịu tải 2000amp
Chiều dài 4 mét

Dây câu bình xịn booster cable
 
c4
c1
c2
day cau binh dai 3met