Ăngten vi cá Ăngten vi cá Ăngten vi cá, đủ màu, Sợi nhận tín hiệu dây đồng đặc
Thu sóng 2G, băng tần radio
C 86 Phụ kiện ô tô, Phụ kiện xe hơi 69,000 đ Số lượng mua: 1 Cái

  • Ăngten vi cá

  • 1008 like facebook
  • Mã hàng: C 86
  • Gía buôn: 69,000 đ

  • Ăngten vi cá, đủ màu, Sợi nhận tín hiệu dây đồng đặc
    Thu sóng 2G, băng tần radio

Hoá đơn thuế
Sử dụng
 
Số lượng mua
Ăng ten vi cá
Có dây đồng đặc tín hiệu
ang ten vi ca oto
angten oto
lap angten vi ca
lap angten