Ăngten vi cá Ăngten vi cá Ăngten vi cá, đủ màu, Sợi nhận tín hiệu dây đồng đặc
Thu sóng 2G, băng tần radio
C 86 Phụ kiện ô tô, Phụ kiện xe hơi 69.000 VND Số lượng sỉ: 1 Cái
Ăngten vi cá
  • Ăngten vi cá

  • Đã bán: 2021 ↑
  • Mã hàng: C 86
  • Gía buôn: 69.000 VND

  • Ăngten vi cá, đủ màu, Sợi nhận tín hiệu dây đồng đặc
    Thu sóng 2G, băng tần radio

Số lượng sỉ
Ăng ten vi cá
Có dây đồng đặc tín hiệu
ang ten vi ca oto
angten oto
lap angten vi ca
lap angten