Cáp sạc nhanh VOOC Cáp sạc nhanh VOOC Cáp sạc nhanh 5A. Chân sạc: ios,micro, typec
Sạc nhanh 5A, Công nghệ sạc 3.0. Siêu tốc VOOC
Bảo hành: 1 năm
C 301 Tẩu sạc, dây sạc 41.000 VND Số lượng sỉ: 100 Cái
Cáp sạc nhanh VOOC
  • Cáp sạc nhanh VOOC

  • Đã bán: 620 ↑
  • Mã hàng: C 301
  • Gía buôn: 41.000 VND

  • Cáp sạc nhanh 5A. Chân sạc: ios,micro, typec
    Sạc nhanh 5A, Công nghệ sạc 3.0. Siêu tốc VOOC
    Bảo hành: 1 năm

Số lượng sỉ
Cáp sạc nhanh 5A
Cáp sạc nhanh 5A
Chân sạc: ios,micro, typec
Sạc nhanh 5A, Công nghệ sạc 3.0
Bảo hành: 1 năm
casim ac72