Dây sạc chính hãng Dây sạc chính hãng Dây sạc chính hãng casim
Model cable: AC-30
Chân sạc: iPhone, ssung,oppo.., TypeC
Cáp chống đứt gãy 2 đầu sạc
Hỗ trợ sạc nhanh, truyền tải dữ liệu nhanh 3.0
C 2 Tẩu sạc, dây sạc 50.000 VND Số lượng sỉ: 1 Cái
Dây sạc chính hãng
 • Dây sạc chính hãng

 • Đã bán: 1766 ↑
 • Mã hàng: C 2
 • Gía buôn: 50.000 VND

 • Dây sạc chính hãng casim
  Model cable: AC-30
  Chân sạc: iPhone, ssung,oppo.., TypeC
  Cáp chống đứt gãy 2 đầu sạc
  Hỗ trợ sạc nhanh, truyền tải dữ liệu nhanh 3.0

Số lượng sỉ
Dây sạc chính hãng casim
Model cable: AC-30
Chân sạc: iPhone, ssung,oppo.., TypeC
Cáp chống đứt gãy 2 đầu sạc
Hỗ trợ sạc nhanh, truyền tải dữ liệu nhanh 3.0casim ac 30 rẻ